Nyheter

DNT: De Grønne best på frilutsliv

Miljøpartiet De Grønne går inn for å begrense motorferdsel og kommer best ut i DNTs kåring av partienes friluftslivspolitikk. FrP kommer dårligst ut, med ternin...

Gratulerer med den internasjonale dagen for urfolk!

Siden 1994 har 9. august vært FNs internasjonale dag for urfolk. I år markeres at det er 10 år siden FNs erklæring for urfolks rettigheter ble vedtatt, etter mer e...

– Ulovleg vedtak

– Miljøpartiet Dei Grøne er fortsatt av den oppfatning at vedtaket om å ikkje gje innbyggarinitiativet mot oppdrettsaktivitet i Ullsfjorden medhald, e...

Fylkeslaget har tilsatt sekretær

Mattis Ulvang (26) er fra 1.mars tilsatt som fylkessekretær i 50% stilling i Troms MDG.

...

Vil gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs

I dag lanserte programkomiteen sitt endelige forslag til partiprogram for neste stortingsperiode. Blant annet vil man gi kommunene økte inntekter ved å tillate «ei...

De Grønne støtter innbyggerinitiativet mot oppdrett i Ullsfjord

Fylkestinget behandler denne uken en sak med bakgrunn i et innbyggerinitiativ mot oppdrett i Ullsfjorden. Miljøpartiet De Grønne har sett på grunnlaget for kravet o...

Høringssvar til nytt arbeidsprogram

Rundt 25 medlemmer i fylkeslaget i Troms var samlet i Tromsø i oktober for å utforme et høringssvar på det nye arbeidsprogrammet til Miljøpartiet De Grønne.

...

Mikal Nerberg topper stortingslista i Troms

Nominasjonskomiteen til Miljøpartiet De Grønne i Troms har innstilt Mikal Nerberg (37) fra Lyngen som 1. kandidat til stortingsvalget neste høst.

Miljøpartiet De Grønne

Årsmøte lørdag 6.februar

Det blir årsmøte i  Miljøpartiet De Grønne Troms lørdag 6.februar klokka 1200-1430 i Fagforbundet sine lokaler i 3.etasje på Stortorget i Tromsø (adresse: Sto...

Skryt til kollektivsatsing i klimastrategi

På fylkestinget i Troms i desember ble klimastrategien for Troms 2015-2025 behandlet. Miljøpartiet De Grønne ga fylkesrådet skryt for en offensiv kollektiv...

To grønne på fylkestinget

Opptellingen av stemmene i fylkestingsvalget er nå ferdig. Miljøpartiet De Grønne har fått 2753 stemmer, 4,1% oppslutning og to representanter på fylkestinget.

Miljøpartiet De Grønne

De grønne vil sikre sykestuer

Tirsdag 16.juni skal Stortinget avgjøre fremtiden til sykestuene i Nord- Troms. Miljøpartiet De Grønne i i Troms ønsker at driften av sykestuene skal fortsette, ...

Sterke målingar i Nordreisa og Lyngen

Vel to månader etter at det blei stifta lokallag og levert liste i Lyngen og Nordreisa, er Miljøpartiet Dei Grøne inne i kommunestyret i begge kommunane i ei meinin...