Vellykket årsmøte og infotreff

Årsmøtet gjenvalgte Tor Mikalsen fra Kåfjord som talsperson. Gunter Scholz, også fra Kåfjord, fortsetter som kasserer, mens Karen Lone fra Tromsø overtok som sekretær etter Brynmor Evans. 1. vara ble Jartrud Sofie Frafjord og 2. Vara Linda Aarøen Lien.

Infotreffet ble i utgangspunktet noe amputert da talsperson Hanna E. Marcussen ikke kom seg med flyet fra Oslo. Men i god grønn ånd fikk vi henne med på Skype på stort lerret. Det fungerte bra og alle kunne være med i diskusjonene. Marcussen snakket i sin innledning om partiets historikk, MDG som del av nettverket av grønne partier i omtrent alle land og kjerneverdiene til MDG. Vi fulgte ikke programmet slavisk da de nye medlemmene hadde mange spørsmål og synspunkter til grønn politikk. Det var veldig trivelig og en god baccalao gjorde sitt til et vellykket infotreff.

Les årsmøtereferatet her
Aarsmoetereferat 2010 MDG Troms