Våre kandidater

Stortingslista 2017 slik den ble vedtatt på nominasjonsmøtet 10.desember 2016

Mikal Nerberg

1.kandidat, Styremedlem, mikal@mdg.no, 92 23 98 80

Aurora Meland Winger

2.kandidat, aurora.meland@mdg.no, 93 05 62 92

Jørgen Abel Bjørvik Paulsen

3.kandidat, Leder for Grønn Ungdom Troms, jorgenabp@gmail.com, 97 62 55 40

Terje Traavik

5.kandidat, Leder av Jernbaneutvalget i Tromsø kommune

Mattis Nyheim

8.kandidat

Tone Storås

9.kandidat

Svein Anders Noer Lie

10.kandidat

Linda Aarøen Lien

11.kandidat

Askild Gjerstad

12.kandidat